Testartikel Mark 1

Dit artikel werd door Mark ingevoerd om te testen of dit systeem het stabiel doet.